På svenska

 

Om mig själv

Jag är född i en liten by i Finland och efter några år i Helsingfors kom jag för 40 år sedan till Stockholm. Efter examen från Journalisthögskolan har jag jobbat på tidningar, radio och tv, både i Finland och Sverige. Sedan 2015 arbetar jag som frilans och håller skrivarkurser för unga och vuxna och är projektledare för den årliga sverigefinska bok- och kulturmässan på Finlandsinstitutet.
Min första roman Punainen paasto (Röd Ramadan) kom ut 2012. Några år senare kom Eilisen seitit (Gårdagens nät) och strax före jul 2020 gavs Marttinansaari (Ön Marttinansaari) ut.
De två första romanerna tar läsaren till Turkiet. I den senaste går resan till områden som Finland tvingades att överlämna till Sovjet efter kriget, men också till Stockholm och Palestina. I alla mina böcker är ett av temana rötternas betydelse för identiteten och hur det förflutna formar en människa.

Kuva: Marika Turtiainen

 

 

Marttinansaari

Kriget lämnade Hiljas och Untos liv på pantlånekontoret och det de fick tillbaka efter kriget var söndertrasat. Bland 400 000 andra finländare evakuerades de från områden som överlämnades till Sovjet. De miste ön de hade fötts på och det nya hemmet i staden Sortavala.
De pratade aldrig om kriget med sin son Jouko. Hilja och Unto hade inte tid att tänka på det gamla, livet skulle ju byggas upp på nytt. Men det de inte visste var att just det som det tigits om hemma skulle tvinga Jouko att flytta till Sverige efter studenten.
När Said kom som flykting till Finland kände han igen samma längtan hos Hilja och Unto som han kände, längtan dit man inte kan återvända, och de blir vänner.
Efter Hiljas och Untos död måste Jouko ta ett svårt beslut och han och Said gör en resa som kommer att förändra deras liv.
Marttinansaari är en starkt berättad bok, som berör. Den skildrar det arv kriget lämnar efter sig, hur dess skuggor når också de som fötts efter kriget. Det är en berättelse om kärlek, skuldkänslor och rötter och sökandet efter dessa för att bli en hel människa.

Romanen Marttinansaari tilldelas årets 2021 sverigefinska litteraturpriset Kaisa Vilhuinen.

Eilisen seitit (Gårdagens väv)

Helena åker till Bodrum i Turkiet trots att hon bestämt sig för att aldrig återvända dit. Men hennes dotter Sini har tvingat henne att resa. Sini har fått sitt namn efter Bodrums blåa hav och himmel. I Turkiet söker Helena efter den man hon var förälskad i 16 år tidigare.
Anders, Helenas man, har lagt ett kuvert i hennes väska, ett kuvert som legat oöppnat hemma sedan hennes mamma begravdes för många år sedan.
Helena trasslar sig allt djupare in i det väv som skapats av hennes tidigare lögner. Varje ny lögn gör att väven dras åt allt hårdare omkring henne. Kommer Helena hitta det hon söker i Turkiet? Kan hennes familj förlåta henne de gamla men också de nya misstag hon gör och kan hon förlåta sig själv?

Hedersomnämnande för boken Punainen paasto

Maarit Turtiainens Punainen paasto är en debutroman som berättar om en ung finsk kvinna som flyttar från Sverige till Turkiet för att studera fotografi.
Det går som man kan gissa: hon förälskar sig i en turkisk yngling, lämnar med en viss möda sin svenska kille och tvingas på den resan själv växa som människa.
Hon möter en våldsam politisk verklighet och tvingas ta ställning i kurdfrågan. Hon konfronteras med den turkiska familjens uppfattningar om äktenskap, moral och mans- och kvinnoroller.
Punainen paasto är en frodig, medryckande och färgstark utvecklingsroman.
Den skildrar kollisionen mellan två eller rättare sagt tre kulturer – den finska, den turkiska och den svenska.
Men huvudpersonen inser också likheterna: träffande jämför hon turkisk dubbelmoral, hederskultur och trångsynthet med sina egna ungdomsupplevelser på den finska landsbygden.
Jag vill belöna Maarit Turtiainen med ett hedersomnämnande för denna färgstarka utvecklingsroman,
som på ett intressant sätt visar kluvenheten i att som sverigefinländsk författare översätta sina erfarenheter av leva i och mellan olika kulturer i en intressant skönlitterär skepnad.

Finlandsinstitutets fd chef Bengt Packalén, domare för Kaisa Vilhuinen skrivartävling

Emil Johansson har gjort en översättning av de två första kapitlen av Punainen paasto.
Här kan du läsa ett utdrag på svenska från boken


 

Kurser och föredrag

​Jag har under flera år hållit skrivarkurser för både unga och vuxna, föredrag om mitt eget skrivande och om sverigefinsk litteratur samt skrivarcirklar. Dessa har organiserats av kommuner eller bibliotek inom det finska förvaltningsområdet. Skrivarcirklar för ungdomar har förverkligats med stöd av Institutet för språk och folkminne.

Skriv ditt liv – inspirationskurs
Många skulle vilja skriva ner berättelser om sitt eget liv, men vet inte hur man ska komma igång. Kursen kan vara en endagskurs eller bestå av flera möten. Genom korta skrivövningar hittar man verktyg för att kunna nedteckna sina minnen på ett sätt som gör det intressant även för andra att läsa dem.
Kursen passar också för den som skriver fiktiv text eftersom man kan ge sina egna minnen och känslor till sina fiktiva personer.
Grunderna för skapande skrivande
På kursen går man igenom olika delar av skrivandet, hur man fångar läsaren, bygger upp personer och intriger, skapar trovärdig dialog etc. Utöver teorin gör man skrivövningar och i kursen ingår också hemövningar med ingående feedback. Kursen kan omfatta t ex tre möten.

​Kurser för barn och ungdomar
Sedan 2013 har jag hållit skrivarstugor i sverigefinska skolor för att inspirera barn och ungdomar att använda mer finska. Utöver dessa har jag hållit en nätkurs för ungdomar som har varit intresserade av att skriva på finska.

Vilken bok ska jag läsa på finska? ett föredrag om ny finsk och sverigefinsk litteratur med lästips.

Jag och andra sverigefinska skribenter är ett föredrag där jag berättar om mitt eget skrivande
och presenterar andra sverigefinska författare.

Läsecirkel på finska
Jag läser mycket och tycker att det är roligt att diskutera böcker med andra. Jag har lång erfarenhet av att leda läsecirklar, välja böcker (nya finska böcker) och skapa en bra gruppdynamik. Under pandemin har jag kommit på att det faktiskt också går att hålla en bra cirkel via nätet, och därför skulle inte geografin vara ett hinder för att hålla en cirkel var som helst i Sverige om intresse finns.

Kontaktinfo

Alla mina böcker går att beställa via olika nätbokhandlare ( t ex Adlibris) både i Finland och Sverige eller också direkt från mig. Lättast beställer du genom att fylla i formuläret på denna sida

Du är varmt välkommen att kontakta mig om nu vill fråga någonting om mina böcker eller kurser och föredrag. maaritturtiainen(at)live.se